Solaris Trollino Trolleybuses
  

VILNIUS 2760
  Laisvės prospektas
28.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    2759 2760 1739    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u