Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VILNIUS 2759
  Antakalnio gatvė
28.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    2756 2759 2760    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u