Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VILNIUS 2758
  Pamėnkanio gatvė/V. Kudirkos gatvė
27.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    2757 2758 2761    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u