Solaris Trollino Trolleybuses
  

VILNIUS 2757
  Stotis
27.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  Laisvės prospektas
28.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    1744 2757 2758    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u