Solaris Trollino Trolleybuses
  

VARNA 304

  Asparuhov most
2.07.2014
Photo by Kostj Kozlov

  bul. Sliwnitsa
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    303 304 305    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u