Solaris Trollino Trolleybuses
  

VARNA 304
  Asparukhov most
2.07.2014
Photo by Kostj Kozlov
  bul. Slivnitsa
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  ul. Dunav/bul. Primorski
26.01.2018
Photo by Zhivko Petkov
  ul. Kozloduy
14.02.2019
Photo by Zhivko Petkov
  previous trolleybus    303 304 305    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u