Solaris Trollino Trolleybuses
  

STARA ZAGORA 1052
 
  previous trolleybus    1051 1052 Szeged T-870    next trolleybus    
to top to Stara Zagora    
   
   
stat4u