Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

STARA ZAGORA 1051
  bul. Sv. Patriarkh Evtimiy
14.05.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    1050 1051 1052    next trolleybus    
to top to Stara Zagora    
   
   
stat4u