Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 557
 
  previous trolleybus    556 557 558    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u