Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 556
 
  previous trolleybus    555 556 557    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u