Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

NAPLES 123
 
  previous trolleybus    122 123 124    next trolleybus    
to top to Naples    
   
   
stat4u