Solaris Trollino Trolleybuses
  

NAPLES 122
  Corso Giuseppe Garibaldi/piazza Giuseppe Garibaldi

Photo by Paolo Gregoris
  previous trolleybus    121 122 123    next trolleybus    
to top to Naples    
   
   
stat4u