Solaris Trollino Trolleybuses
  

MODENA 40
  Corso Duomo
28.06.2021
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    39 40 41    next trolleybus    
to top to Modena    
   
   
stat4u