Solaris Trollino Trolleybuses
  

MODENA 39
  Corso Duomo
28.06.2021
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    38 39 40    next trolleybus    
to top to Modena    
   
   
stat4u