Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

BURGAS 13534
  Meden Rudnik
11.08.2017
Photo by Zhivko Petkov
  ul. Vastanicheska
13.08.2017
Photo by Zhivko Petkov
  Meden Rudnik
26.02.1018
Photo by Zhivko Petkov
  previous trolleybus    13533 13534 13535    next trolleybus    
to top to Burgas    
   
   
stat4u