Solaris Trollino Trolleybuses
  

BURGAS 13533
  bul. Ivan Vazov
18.03.2016
Photo by Zhivko Petkov
  bul. Ivan Vazov
12.09.2016
Photo by Zhivko Petkow
  ul. Industrialna
16.06.2017
Photo by Zhivko Petkov
  ul. Industrialna
16.06.2017
Photo by Zhivko Petkov
  previous trolleybus    13532 13533 13534    next trolleybus    
to top to Burgas    
   
   
stat4u