Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

BURGAS 13340
  ul. Tsaritsa Yoanna
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  ul. Stefan Stambolov
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  ul. Zahari Stoyanov
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  ul. Vastanicheska (Meden Rudnik)
21.07.2018
Photo by Martin Vasilev
  previous trolleybus    13339 13340 13341    next trolleybus    
to top to Burgas    
   
   
stat4u