Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VINNYTSIA 367
  вул. Келецька
16.06.2023
фото: Кость Козлов

vul. Keletska
16.06.2023
Photo by Kostj Kozlov
  вул. Келецька
16.06.2023
фото: Кость Козлов

vul. Keletska
16.06.2023
Photo by Kostj Kozlov
earlier photos of this trolleybus as Lublin 3856
  previous trolleybus    366 367 368    next trolleybus    
to top to Vinnytsia    
   
   
stat4u