Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VILNIUS 2749
  Laisvės prospektas/T. Narbuto gatvė
28.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    1727 2749 2750    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u