Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VILNIUS 2691

  Stotis
4.04.2010
Photo by Bohdan Turżański

  Stoties gatvė
4.04.2010
Photo by Bohdan Turżański
  Kauno gatvė
14.04.2012
Photo by Michal Rusek
  previous trolleybus    2690 2691 2692    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u