Solaris Trollino Trolleybuses
  

VILNIUS 2686
  Stotis
14.04.2012
Photo by Petr Gabriel
  previous trolleybus    2685 2686 2687    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u