Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VILNIUS 1737
  T. Kosciuskoš gatvė/Antakalnio gatvė
28.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    1736 1737 1738    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u