Solaris Trollino Trolleybuses
  

VILNIUS 1721
  Saulétekis
23.11.2018
Photo by Gintaras Kynas
  previous trolleybus    2718 1721 1722    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u