Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VILNIUS 1710
  Konstitucijos prospektas
5.04.2010
Photo by Bohdan Turżański
  T. Kosciuskoš gatvė
13.08.2013
Photo by Bohdan Turżański
  Žygimantų gatvė
13.08.2013
Photo by Bohdan Turżański
  Pylimo gatvė
7.11.2015
Photo by Rafał Tarnawski
  Vilniaus gatvė
19.05.2017
Photo by Karol Grzonka
  T. Kosciuskoš gatvė
19.05.2017
Photo by Karol Grzonka
  Stoties gatvė
28.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    1709 1710 2711    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u