Solaris Trollino Trolleybuses
  

VARNA 320
  ul. Vyara/ul. Troleyna
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  ul. Dunav
23.09.2017
Photo by Dobril Toshev
  ul. Georgi Benkovski
13.02.2019
Photo by Zhivko Petkov
  previous trolleybus    319 320 321    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u