Solaris Trollino Trolleybuses
  

VARNA 317
  ul. Kozloduy
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  bul. Primorski
26.01.2018
Photo by Zhivko Petkov
  previous trolleybus    316 317 318    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u