Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VARNA 301
  ul. Dunav
3.07.2014
Photo by Kostj Kozlov
  ul. Kozloduy
3.07.2014
Photo by Kostj Kozlov
  bul. Slivnitsa
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  bul. Slivnitsa
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    300 301 302    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u