Solaris Trollino Trolleybuses
  

STARA ZAGORA 1049
  Kw. Zheleznik
(Кв. "Железник")
18.05.2021
Photo by Martin Černý
  previous trolleybus    1048 1049 1050    next trolleybus    
to top to Stara Zagora    
   
   
stat4u