Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

STARA ZAGORA 1034
  bul. Sv. Patriarkh Evtimiy
14.05.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    1033 1034 1035    next trolleybus    
to top to Stara Zagora    
   
   
stat4u