Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

SOFIA 1615
 
  previous trolleybus    1614 1615 1616    next trolleybus    
to top to Sofia    
   
   
stat4u