Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

ROME 8510
  via Virgilio Talli
22.06.2005
Photo by Krystian Jacobson
  via Nomentana
10.11.2012
Photo by Jürgen Lehmann
  via Gianna Pederzini
11.07.2018
Photo by Mikołaj Bartłomiejczyk
  via Nomentana
11.07.2018
Photo by Mikołaj Bartłomiejczyk
  previous trolleybus    8509 8510 8511    next trolleybus    
to top to Rome    
   
   
stat4u