Solaris Trollino Trolleybuses
  

ROME 8510

  via Virgilio Talli
22.06.2005
Photo by Krystian Jacobson

  via Nomentana
10.11.2012
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    8509 8510 8511    next trolleybus    
to top to Rome    
   
   
stat4u