Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 597
 
  previous trolleybus    590 597 598    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u