Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 594
 
  previous trolleybus    593 594 595    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u