Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 588
 
  previous trolleybus    587 588 589    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u