Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 586
 
  previous trolleybus    585 586 587    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u