Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

PILSEN 582
 
  previous trolleybus    581 582 583    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u