Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 578
 
  previous trolleybus    577 578 579    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u