Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 576
 
  previous trolleybus    575 576 577    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u