Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 571
 
  previous trolleybus    570 571 572    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u