Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 567
 
  previous trolleybus    566 567 568    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u