Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 564
 
  previous trolleybus    563 564 565    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u