Solaris Trollino Trolleybuses
  

PILSEN 554
 
  previous trolleybus    553 554 555    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u