Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

PILSEN 533
  Americká
6.11.2014
Photo by Martin Harák
  Tylova/Kopernikova
24.05.2017
Photo by Jürgen Lehmann
  Lobezská
24.05.2017
Photo by Jürgen Lehmann
  Železničkí
24.05.2017
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    532 533 534    next trolleybus    
to top to Pilsen    
   
   
stat4u