Solaris Trollino Trolleybuses
  

MEDIAȘ 852
Strada Hermann Oberth
3.09.2021
Photo by Gintaras Kynas
  previous Obus    851 852 Milan 800    next trolleybus    
to top to Mediaș    
   
   
stat4u