Solaris Trollino Trolleybuses
  

KAUNAS 128
 
  previous trolleybus    127 128 129    next trolleybus    
to top to Kaunas    
   
   
stat4u