Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

KAUNAS 120
 
  previous trolleybus    119 120 121    next trolleybus    
to top to Kaunas    
   
   
stat4u