Solaris Trollino Trolleybuses
  

KAUNAS 078
 
  previous trolleybus    077 078 079    next trolleybus    
to top to Kaunas    
   
   
stat4u