Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

BURGAS 13523
  ul. Stefan Stambolov
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  ul. Vastanicheska
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  bul. Ivan Vazov
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  ul. Tsar Peter
12.09.2016
Photo by Zhivko Petkov
  previous trolleybus    13347 13523 13524    next trolleybus    
to top to Burgas    
   
   
stat4u