Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

BURGAS 13345
  ul. Vastanicheska
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  ul. Hristo Botev
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  ul. Vastanicheska
7.07.2014
Photo by Kost' Kozlov
  previous trolleybus    13344 13345 13346    next trolleybus    
to top to Burgas    
   
   
stat4u