Solaris Trollino Trolleybuses
  

BURGAS 13343
 
  previous trolleybus    13342 13343 13344    next trolleybus    
to top to Burgas    
   
   
stat4u