Trolejbusi Solaris Trollino
      

  

DEBRECENA 382
  Košicas (Kašai) iela
17.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Janošsa Ondrašsa Šegnera laukums
2.08.2008
Fot. Gabors Kenešis
  Janošsa Ondrašsa Šegnera laukums
15.08.2008
Fot. Nikolajs Bartolomejčiks
  Sehenija iela
26.10.2018
Fot. Jānis Cihāks
  Ferenca Vešelēnija iela
15.11.2022
Fot. Mārtiņš Černis
  iepriekšējs trolejbuss    381 382 383    nākamais trolejbuss    
uz augšu uz Debrecenu    
   
   
stat4u